Đăng Kí Hoặc đăng nhập để hưởng quyền lợi đặc biệt!!
cám ơn đã ghé thăm Forums..
Bạn nên Sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm nhanh thông tin.
Quảng cáo thì chờ 5s nhấn
(SKIP AD)

Nhập email của bạn:


You are not connected. Please login or register

View previous topic View next topic Go down Message [Page 1 of 1]

Nohlevel
avatar
Thượng Uý
Thượng Uý
BitDefender Internet Security 2012-2013 | FULL KEYBitdefender
Internet Security 2013 là công cụ bảo vệ hoàn hảo, tích hợp chống
virus, chống thư rác, chống phising, firewall và cung cấp cho các bậc
cha mẹ một phương tiện kiểm soát tuyệt vời.


Tính năng mới của Bitdefender Internet Security 2013:


Bitdefender 2013 có chức năng quét theo lịch trình đến một cấp độ hoàn
toàn mới, chức năng quét chỉ diễn ra khi hệ thống của bạn không hoạt
động.
Bitdefender Safepay - ngăn chặn hacker
bằng cách tự động mở tất cả các trang ngân hàng trực tuyến của bạn trong
một trình duyệt riêng biệt và an toàn.
Security Widget
- cho phép bạn theo dõi tất cả các task liên quan đến an ninh đồng thời
kéo và thả file nhanh chóng để quét virus ngay từ máy tính.
USB Immunizer - ngăn chặn virus tấn công máy tính khi kết nối với ổ flash.
Cải tiến MyBitdefender dashboard – xem tất cả các status và thông tin cấp phép về phần mềm và dịch vụ. Dễ dàng truy cập từ thiết bị kết nối Internet.
Cải tiến Parental Control
– khóa nội dung không lành mạnh, giới hạn truy cập web trong thời gian
nhất định, và hỗ trợ bạn theo dõi hoạt động online của con cái từ xa –
thậm chí trên Facebook.

Download FULL offline:
32 bit

BD Total Security 2013


BD Internet Security 2013


BD Antivirus 2013


64 bit

BD Total Security 2013


BD Internet Security 2013


BD Antivirus 2013

BitDefender Internet Security
BitDefender Internet Security
Code:
Key: 60EA750C13824EE4C5C7
891 days left


BitDefender Internet Security
Key: 63A2F2A0ECF1514B3848
891 days left

BitDefender Internet Security
Key: 69BC3008B3985A3A6042
891 days left

BitDefender Internet Security
Key: 652C9EE1BFF37063B33B
891 days left

BitDefender Internet Security
Key: 60C91DA216CAF13C87C4
891 days left

BitDefender Internet Security
Key: 6995B9EF75F895ACE538
891 days left

BitDefender Internet Security
Key: 64E14BBC87AD06174E52
891 days left

BitDefender Internet Security
Key: 62C159064C70FA5322C6
891 days left


BitDefender Internet Security
Key: 156515A19492D8DBAFDC
633 days left

BitDefender Internet Security
Key: E4CBF582DEDA69A635AC
438 days left

BitDefender Internet Security
Key: CF89C635D95F619F0CAB
528 days left

BitDefender Internet Security
Key: 4F00EA828D07E1E5D239
618 days left

BitDefender Internet Security
Key: D05F3167A3EDB83E11D2
634 days left

BitDefender Internet Security
Key: B91B448528979C1506B2
633 days left

BitDefender Internet Security
Key: 238305D6CE1FA1E3758E
634 days left

***************
D Antivirus

2GVATX3

Y5RDNZG

NAN5WK7

SH42TWK

7PSSELF

ILCRZK6

M7JL4QM
AP0R7YX
***************
BitDefender Total Security 2011 (with Online Backup)
Key: XMR3RWW
224 days left

BitDefender Total Security
Key: BB7798E9A1E6E5B1E044
54 days left
**********************

Total Security

5B0EDF168FCB1202A827
A62728A02C2F7D80C842
0D97003B513029EEBA4D?
XMR3RWW?
C691982D32AF518F00FE
5B0EDF168FCB1202A827

A62728A02C2F7D80C842

0D97003B513029EEBA4D

**********************
BitDefender Internet Security 2012

Code:
63A2F2A0ECF1514B3848
69BC3008B3985A3A6042
62C159064C70FA5322C6
4F00EA828D07E1E5D239
238305D6CE1FA1E3758E
CF89C635D95F619F0CAB
FACC7CC2685C6F9B3341
116cbce4325365bf6592
FB49318D652ED6AAD71E
*********************
BitDefender Antivirus Plus 2012
Code:
FAD9ED3FF4766FD3097B
F439E4779D754D458E8E
BitDefender Antivirus 2011:
E53EDB11676CE9A3DC2F
F0731E70EC96A4058961
A1E3F8C8C4C75C4DEA98
******************
AND Key:

Code:
XL64WYF
ZYANI0T
N4T3ZCK
R4EBS0J
7WMGPPT
GHJP3HQ
6NPLBUV
XK4Q2XG
RTI5SEL
E0LEEU0
ZNLRFR7

64D0B59BB622301623BA
6952A5092F680905283E
6A2195AE81AAA8F612B4
62EFAEAB189B961A4D3C
6090D99F6CF0E9190D82
6995B9EF75F895ACE538
6AE79B7DCA4D0A29C909
6B51DD1E52F524089DA7
652C9EE1BFF37063B33B
6508209CB7A222FC1C06
6A40396098BB65BE97B6
696E5641668235B83FD0
6317327A0511D60B8AB3
69BC3008B3985A3A6042
616A7EB8CCFF88AE3B4F
61ABF7AE7689FA1EBB28
648FBED87A9AD11175E7
60C91DA216CAF13C87C4
64E14BBC87AD06174E52
6B3A0A11E1BEC71FD164
62C159064C70FA5322C6
6A40396098BB65BE97B6
6A2195AE81AAA8F612B4
646FAD051CD2F6EB26ED
6C34076A7DD8B3227E07
69BC3008B3985A3A6042
64E14BBC87AD06174E52
640E40A0FE3352ECC89B
6C7B123F3CF99DA686EE
6B3A0A11E1BEC71FD164
6B51DD1E52F524089DA7
6C7B123F3CF99DA686EE
60C91DA216CAF13C87C4
64D0B59BB622301623BA
62EFAEAB189B961A4D3C
6BC2AED6F2F9526E0EAA
6AE79B7DCA4D0A29C909
64E14BBC87AD06174E52
648FBED87A9AD11175E7
6BC2AED6F2F9526E0EAA
6508209CB7A222FC1C06
696E5641668235B83FD0
6B51DD1E52F524089DA7
62C159064C70FA5322C6
63A2F2A0ECF1514B3848
61A7A2CECB3518CFC205
6995B9EF75F895ACE538
6508209CB7A222FC1C06
6B51DD1E52F524089DA7
696E5641668235B83FD0
6317327A0511D60B8AB3
61ABF7AE7689FA1EBB28
61BD13E3E3F76834FBC5
61B6371E790F3D0FA1C5
6B51DD1E52F524089DA7
6BC2AED6F2F9526E0EAA
6090D99F6CF0E9190D82
6BC2AED6F2F9526E0EAA
61B6371E790F3D0FA1C5
64E14BBC87AD06174E52
696E5641668235B83FD0
64E14BBC87AD06174E52
6BC2AED6F2F9526E0EAA
64D0B59BB622301623BA
6C34076A7DD8B3227E07
6AE79B7DCA4D0A29C909
61BD13E3E3F76834FBC5
61B6371E790F3D0FA1C5
63A2F2A0ECF1514B3848
6508209CB7A222FC1C06
6B51DD1E52F524089DA7
63A2F2A0ECF1514B3848
6C34076A7DD8B3227E07
61ABF7AE7689FA1EBB28
696E5641668235B83FD0
69BC3008B3985A3A6042
6508209CB7A222FC1C06
6C7B123F3CF99DA686EE
64E14BBC87AD06174E52
61ABF7AE7689FA1EBB28
6090D99F6CF0E9190D82
6AA103AAE3A20B8341FE
61BD13E3E3F76834FBC5
62C159064C70FA5322C6
61ABF7AE7689FA1EBB28
61BD13E3E3F76834FBC5
6B3A0A11E1BEC71FD164
6BC2AED6F2F9526E0EAA
60C91DA216CAF13C87C4
6090D99F6CF0E9190D82
6B3A0A11E1BEC71FD164
6508209CB7A222FC1C06
6AA103AAE3A20B8341FE
6508209CB7A222FC1C06
62EFAEAB189B961A4D3C
6C34076A7DD8B3227E07
61A7A2CECB3518CFC205
69BC3008B3985A3A6042
62EFAEAB189B961A4D3C
61ABF7AE7689FA1EBB28
646FAD051CD2F6EB26ED
60EA750C13824EE4C5C7
6995B9EF75F895ACE538
6B51DD1E52F524089DA7
63A2F2A0ECF1514B3848
6AA103AAE3A20B8341FE
6A40396098BB65BE97B6
6AE79B7DCA4D0A29C909
60EA750C13824EE4C5C7
6C7B123F3CF99DA686EE
61A7A2CECB3518CFC205
652C9EE1BFF37063B33B
63A2F2A0ECF1514B3848
6B51DD1E52F524089DA7
6317327A0511D60B8AB3
6508209CB7A222FC1C06
640E40A0FE3352ECC89B
648FBED87A9AD11175E7
6B51DD1E52F524089DA7
60C91DA216CAF13C87C4
6C34076A7DD8B3227E07
61B6371E790F3D0FA1C5
60C91DA216CAF13C87C4
6C7B123F3CF99DA686EE
69BC3008B3985A3A6042
6508209CB7A222FC1C06
69BC3008B3985A3A6042
6AA103AAE3A20B8341FE
6952A5092F680905283E
6995B9EF75F895ACE538
61ABF7AE7689FA1EBB28
6AA103AAE3A20B8341FE
640E40A0FE3352ECC89B
61A7A2CECB3518CFC205
6995B9EF75F895ACE538
61BD13E3E3F76834FBC5
6AA103AAE3A20B8341FE
6C7B123F3CF99DA686EE
616A7EB8CCFF88AE3B4F
61A7A2CECB3518CFC205
64D0B59BB622301623BA
6B51DD1E52F524089DA7
60EA750C13824EE4C5C7
6508209CB7A222FC1C06
640E40A0FE3352ECC89B
6952A5092F680905283E
6AA103AAE3A20B8341FE
64E14BBC87AD06174E52
62C159064C70FA5322C6
652C9EE1BFF37063B33B
6C7B123F3CF99DA686EE
64D0B59BB622301623BA
62EFAEAB189B961A4D3C
652C9EE1BFF37063B33B
64D0B59BB622301623BA
6C34076A7DD8B3227E07
6C7B123F3CF99DA686EE
6090D99F6CF0E9190D82
6B51DD1E52F524089DA7
616A7EB8CCFF88AE3B4F
6AE79B7DCA4D0A29C909
640E40A0FE3352ECC89B
60C91DA216CAF13C87C4
6AE79B7DCA4D0A29C909
61B6371E790F3D0FA1C5
646FAD051CD2F6EB26ED
6B51DD1E52F524089DA7
646FAD051CD2F6EB26ED
69BC3008B3985A3A6042
6090D99F6CF0E9190D82
64D0B59BB622301623BA
63A2F2A0ECF1514B3848
616A7EB8CCFF88AE3B4F
64D0B59BB622301623BA
616A7EB8CCFF88AE3B4F
6AA103AAE3A20B8341FE
6C34076A7DD8B3227E07
6AA103AAE3A20B8341FE
6BC2AED6F2F9526E0EAA
64D0B59BB622301623BA
61ABF7AE7689FA1EBB28
61BD13E3E3F76834FBC5
64D0B59BB622301623BA
63A2F2A0ECF1514B3848
6508209CB7A222FC1C06
61A7A2CECB3518CFC205
6090D99F6CF0E9190D82
64D0B59BB622301623BA
64E14BBC87AD06174E52
62C159064C70FA5322C6
6952A5092F680905283E
6C34076A7DD8B3227E07
6AA103AAE3A20B8341FE
6952A5092F680905283E
6C34076A7DD8B3227E07
6090D99F6CF0E9190D82
69BC3008B3985A3A6042
6508209CB7A222FC1C06
648FBED87A9AD11175E7
6A40396098BB65BE97B6
696E5641668235B83FD0
6A40396098BB65BE97B6
6508209CB7A222FC1C06
64D0B59BB622301623BA
6C34076A7DD8B3227E07
6AA103AAE3A20B8341FE
6508209CB7A222FC1C06
6AE79B7DCA4D0A29C909
6B51DD1E52F524089DA7
6995B9EF75F895ACE538
696E5641668235B83FD0
616A7EB8CCFF88AE3B4F
6B51DD1E52F524089DA7
6A2195AE81AAA8F612B4
616A7EB8CCFF88AE3B4F
6AA103AAE3A20B8341FE
6090D99F6CF0E9190D82
652C9EE1BFF37063B33B
62EFAEAB189B961A4D3C
648FBED87A9AD11175E7
62EFAEAB189B961A4D3C
6A40396098BB65BE97B6
62EFAEAB189B961A4D3C
6995B9EF75F895ACE538
6952A5092F680905283E
6B3A0A11E1BEC71FD164
62EFAEAB189B961A4D3C
61A7A2CECB3518CFC205
6B51DD1E52F524089DA7
61ABF7AE7689FA1EBB28
62EFAEAB189B961A4D3C
6C7B123F3CF99DA686EE
63A2F2A0ECF1514B3848
696E5641668235B83FD0
6AE79B7DCA4D0A29C909
646FAD051CD2F6EB26ED
61A7A2CECB3518CFC205
696E5641668235B83FD0
616A7EB8CCFF88AE3B4F
6A40396098BB65BE97B6
6AE79B7DCA4D0A29C909
62EFAEAB189B961A4D3C
64E14BBC87AD06174E52
6AE79B7DCA4D0A29C909
648FBED87A9AD11175E7
6C34076A7DD8B3227E07
6090D99F6CF0E9190D82
64E14BBC87AD06174E52
6B3A0A11E1BEC71FD164
6952A5092F680905283E
61A7A2CECB3518CFC205
616A7EB8CCFF88AE3B4F
6317327A0511D60B8AB3
6508209CB7A222FC1C06
62EFAEAB189B961A4D3C
646FAD051CD2F6EB26ED
6995B9EF75F895ACE538
6317327A0511D60B8AB3
6B51DD1E52F524089DA7
696E5641668235B83FD0
61BD13E3E3F76834FBC5
6952A5092F680905283E
69BC3008B3985A3A6042
6C34076A7DD8B3227E07
646FAD051CD2F6EB26ED
62C159064C70FA5322C6
60EA750C13824EE4C5C7
62C159064C70FA5322C6
6AA103AAE3A20B8341FE
6995B9EF75F895ACE538
60EA750C13824EE4C5C7
64D0B59BB622301623BA
6AE79B7DCA4D0A29C909
64E14BBC87AD06174E52
6BC2AED6F2F9526E0EAA
6B3A0A11E1BEC71FD164
61B6371E790F3D0FA1C5
60EA750C13824EE4C5C7
6A40396098BB65BE97B6
640E40A0FE3352ECC89B
652C9EE1BFF37063B33B
6AA103AAE3A20B8341FE
6A2195AE81AAA8F612B4
6952A5092F680905283E
6AA103AAE3A20B8341FE
61BD13E3E3F76834FBC5
6BC2AED6F2F9526E0EAA
6A40396098BB65BE97B6
696E5641668235B83FD0
64D0B59BB622301623BA
6C34076A7DD8B3227E07
6BC2AED6F2F9526E0EAA
616A7EB8CCFF88AE3B4F
6AA103AAE3A20B8341FE
6A2195AE81AAA8F612B4
616A7EB8CCFF88AE3B4F
64E14BBC87AD06174E52
652C9EE1BFF37063B33B
60EA750C13824EE4C5C7
6A2195AE81AAA8F612B4
[/center]

View user profile http://zinghack.123.st

View previous topic View next topic Back to top Message [Page 1 of 1]

Bài viết mới cùng chuyên mục

Bài viết liên quan

      Permissions in this forum:
      You cannot reply to topics in this forum