Đăng Kí Hoặc đăng nhập để hưởng quyền lợi đặc biệt!!
cám ơn đã ghé thăm Forums..
Bạn nên Sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm nhanh thông tin.
Quảng cáo thì chờ 5s nhấn
(SKIP AD)

Nhập email của bạn:


You are not connected. Please login or register

View previous topic View next topic Go down Message [Page 1 of 1]

Nohlevel
avatar
Thượng Uý
Thượng Uý

 • Khi đọc part này thì chắc hẳn các bạn đã biết về các parts trước đó.
  Hơn nữa đây là bài tự luận nên mình sẽ trình bày chi tiết hơn. Nếu có
  thắc mắc gì cứ comment sau bài này, mình sẽ trả lời sớm nhất cho các bạn

**Lưu ý: Đề thi tự luận sẽ không xác định địa chỉ lớp C (vì nó đơn giản). Nên bài tập mình sẽ toàn tập trung vào lớp B.

Phần A: Bài tập chia mạng con đơn giản


 1. Cho địa chỉ IP: 172.16.3.23/27

  1. Địa chỉ này thuộc lớp nào? Giải thích.
  2. Tìm địa chỉ mạng và địa chỉ broadcast của mạng chứa địa chỉ IP trên?
  3. Hãy chia mạng con vừa tìm được ở câu b thành 4 mạng con. Liệt kê các
   địa chỉ mạng, địa chỉ broadcast và dãy địa chỉ host của 4 mạng con này.Giải:
 1. Địa chỉ này thuộc lớp B. Vì lớp B có Byte đầu tiên nằm trong khoảng từ 128 đến 191.
 2. Vì Subnet Mask là /27 nên Mạng này mượn 11 bit để chia mạng con.

- Do đó ta có địa chỉ các mạng lần lượt là.172.16.3.0/27

172.16.3.32/27

172.16.3.64/27172.16.3.224/27

….

- Từ đó ta suy ra địa chỉ IP đầu bài nằm ở Mạng đầu tiên là 172.16.3.0/27

- Địa chỉ Broadcast là địa chỉ sau địa chỉ mạng kế tiếp.
Ở đây nó là
172.16.3.31/27

c. Ta sẽ lấy mạng 172.16.3.0/27 để chia tiếp 4 mạng con.

(phần này không cần trình bày vào bài vì mình chỉ giải thích:

- Địa chỉ 172.16.3.0/27 thì có 27 bit đã được chia. Ta không
được dùng các bit đó để chia mà phải mượn các bit trong phần Host ID để
chia tiếp.

Hay nói cách khác

172.16.0.0/27 = 172.16.3.00000000/27 (trong đó Net ID là phần in đậm))

- Để chia 4 mạng con ta cần mượn thêm 2 bit. Vậy Lúc đó Octet C còn 3
bit nữa. Suy ra ta có 4 mạng. Mỗi mạng cách nhau 8 (2^3) đơn vị Ta có
bảng sau

Các mạng conĐịa chỉ broadcastDải địa chỉ host
172.16.3.0/29172.16.3.7172.16.3.1 – 172.16.3.6
172.16.3.8/29172.16.3.15172.16.3.9- 172.16.3.15
172.16.3.16/29172.16.3.23172.16.3.17 – 172.16..3.23
172.16.3.24/29172.16.3.31172.16.3.25 – 172.16.3.31


Bài 2 Cho hệ thống mạng gồm 202 Host và địa chỉ IP được thiết lập ở
lớp 172.16.1.1/16. Hãy chia hệ thống mạng này thành bốn mạng con (Net 1:
có 101 Host, Net 2: có 52 Host, Net 3: có 30 Host và Net 4: có 19 Host)
gồm các thông tin: Network ID (địa chỉ lớp mạng con), Subnet Mask(mặt
nạ của mạng con), Start IP Address(địa chỉ IP bắt đầu của mạng con),
End IP Address(địa chỉ IP kết thúc mạng con), Broadcast IP(địa chỉ IP
quảng bá của mạng con).

Bài giải

(Nếu bài giải không yêu cầu bạn chia sao cho HỢP LÝ VÀ TIẾT KIỆM
thì bạn cứ chia như bình thường. Một vài bài sẽ yêu cầu các bạn chia
sao cho hợp lý đặc biệt là trong các đề thi, và tí nữa Phần B mình sẽ
chia lại bài này sao cho Hợp lý và tiết kiệm )

- Cần chia 4 mạng con thì ta mượn thêm 2 bit ở phần Host ID
(Octet C còn lại 6 bit, như vậy các NET sẽ cách nhau 2^6 là 64 đơn vị.
Từ đó ta có bảng sau

Địa chỉ mạngSubnet maskĐịa chỉ BroadcastDải địa chỉ hosts
172.16.0.0255.255.192.0172.16.63.255172.16.0.1 – 172.16.63.254
172.16.64.0255.255.192.0172.16.127.255172.16.64.1- 172.16.127.254
172.16.128.0255.255.192.0172.16.191.255172.16.128.1 – 172.16.191.254
172.16.192.0255.255.192.0172.16.255.255172.16.192.1 – 172.16.191.254
- Các yêu cầu đều được đáp ứng !Phần B : Chia mạng con tiết kiệm chi phí

Bài 1 Cho hệ thống mạng gồm 202 Host và địa chỉ IP được thiết lập ở
lớp 172.16.1.1/16. Hãy chia hệ thống mạng này thành bốn mạng con (Net 1:
có 101 Host, Net 2: có 52 Host, Net 3: có 30 Host và Net 4: có 19 Host)
gồm các thông tin: Network ID (địa chỉ lớp mạng con), Subnet Mask(mặt
nạ của mạng con), Start IP Address(địa chỉ IP bắt đầu của mạng con),
End IP Address(địa chỉ IP kết thúc mạng con), Broadcast IP(địa chỉ IP
quảng bá của mạng con). Tìm cách chia hợp lýTips : Có lẽ các bạn nên suy nghĩ một chút trong đầu. sau đây là những suy nghĩ của mình

- Net 1 Có 101 host vậy mình cần dành lại bao nhiêu bit để
chia. Dành 7 bit là OK vì 2^7 -2 = 128-2 =126 là dư cho 101 Host

- Địa chỉ ban đầu chưa mượn bit để chia mạng. Ta có 32 bit có
sẵn, 16 bit mạng mặc định, và để lại 7 bit nữa để cho host. Vậy ta phải
mượn 32-16-7 =9bit để chia mạng con.

- Vậy là sau khi ta mượn xong 9 bit, ta sẽ có cả thảy là 2^9
mạng con, mỗi mạng có 126 Host (trừ Net ID và broadcast ID). Nếu ta đem
các mạng đó cho các phòng ban Khác thì không còn gì để nói.

- Trở lại với yêu cầu bài. Net 2 cần 52 Host. Lúc này mỗi
mạng có 128 địa chỉ (tính cả Net ID và Broadcast). Nếu ta chia ra làm 2
thì chúng ta sẽ có 2 mạng con. Mỗi mạng con sẽ có 2^6-2 = 64 Host >
52 Host. Vậy ta cần mượn thêm 1bit để chia một mạng có 126 host thành 2
mạng có 62 Host.

- Tương tự ta sẽ mượn thêm 1 bit để chia một mạng có 64 host thành 2 mạng con có 30 host. Lúc này coi như xong.

Tin mình đi vì suy nghĩ của các bạn còn nhanh hơn những gì mình viết ra trên đây nếu các bạn đã hiểu vấn đề.

Sau đó mình viết ra một tờ giấy nhápSau khi viết nháp chắc cú mình trình bày theo sơ đồ cây như vậy vào bài làm cho thầy dễ hiểu.

Từ đó ta có các mạng được biểu diễn theo Bảng dưới đây:

Địa chỉ mạngSubnet MaskĐịa chỉ BroadcastDải địa chỉ Hosts
172.16.0.0/25255.255.255.128172.16.0.127172.16.0.1 – 172.16.0.126
172.16.0.128/26255.255.255.192172.16.0.191172.16.0.129 – 172.16.0.190
172.16.0.192/27255.255.255.224172.16.0.223172.16.0.193 – 172.16.0.222
172.16.0.224/27255.255.255.224172.16.0.255172.16.0.225 – 172.16.0.254


Bài 2 Một công ty được cung cấp cho địa chỉ mạng là: 172.16.32.0/20
và kiến trúc mạng như hình bên. Với cương vị là người quản trị mạng,
anh (chị) hãy phân chia địa chỉ IP cho các toà nhà sao cho hợp lý và đảm
bảo yếu tố tiết kiệm tối đa tài nguyên địa chỉ IP?Bài giải:

- Theo yêu cầu của bài toán, ta cần có 8 mạng (trong đó 4 mạng mỗi mạng 62 hosts, và 4 mạng còn lại mỗi mạng 2 hosts).

(Có nhiều bạn cho rằng chúng ta chỉ có 4 mạng. Nhưng để ý kĩ thì
chúng ta có thêm 4 mạng nữa. Đó là các mạng nối router với Router. Nên
các bạn chú ý, tuy rằng có 2 router nhưng nó cũng đủ để tạo thành 1
mạng).

- 172.16.32/20 = 172.16.00100000.0 Có nghĩa rằng phần tô đen đã được chia. Chúng ta sẽ chia tiếp từ bit thứ 21 trở đi.

- ** (Ưu tiên xét mạng có nhiều Host trước) Mỗi mạng có 62
hosts. Điều đó có nghĩa rằng ta chỉ cần để lại 6bit cho phần Host. Vậy
ta cần phải mượn 32-20-6 =6 bit nữa.

- Với 6 bit thì ta có cả thảy là 64 mạng. Mỗi mạng 62 Hosts (trừ Địa chỉ mạng và Địa chỉ broadcast).

- Khi đó ta có

172.16.0010hhhh.hhxxxxxx (với xxxxxxxx là phần dành cho host và h là dành cho mạng,

Từ đó ta có các mạng

172.16.00100000.00xxxxxx = 172.16.32.0/26

172.16.00100000.01xxxxxx = 172.16.32.64/26

172.16.00100000.10xxxxxx = 172.16.32.128/26

172.16.00100000.11xxxxxx = 172.16.32.192/26

172.16.00100001.00xxxxxx = 172.16.33.0/26

………………………………..

172.16.00111111.11xxxxxx = 172.16.63.192/26- 4 mạng đầu ta dùng cho các Net có số host là 64

- 4 mạng tiếp theo ta dùng cho các Net có số host là 2.

- Thông thường, để tối ưu hoá bài toán, ta sẽ đem mạng 5 (172.16.33.0/26) chia thành 4 mạng con, mỗi mạng có 2 host.

- Từ đó suy ra ta chỉ cần để lại phần host 2bit. Nghĩa là ta sẽ mượn thêm 4 bit để chia mạng con. Khi đó ta có.

172.16.33.00hhhhxx (với h là bit cho Net, và x là bit cho Host).

Từ đó ta có các mạng

172.16.33.000000xx = 172.16.33.0/30

172.16.33.000001xx = 172.16.33.4/30

172.16.33.000010xx = 172.16.33.8/30

172.16.33.000011xx = 172.16.33.12/30

…..

172.16.33.001111xx=172.16.33.60/30

-> Ta dùng 4 mạng đầu cho các Net có số host là 2Bài 3. Bài toán sẽ có dạng một địa chỉ IP lớp B 172.16.1.1/20. Yêu cầu là chia 50 mạng, mỗi mạng có 50 Host.

Đối với bài tập này, ta phải chú ý chọn phương án thích hợp để tiến hành.

Các phương án chúng ta có đó là:

- Nếu mượn bit chia vừa đủ số Net thì số Host sẽ quá lớn -> không phù hợp

- Nếu để lại bit cho host vừa đủ thì số Net quá lớn. Hơn nữa
không hợp lý nếu như ta muốn bổ sung một ai đó vào một mạng -> Không
phù hợp

- Các phù hợp nhất là chọn số mạng và số net sao cho Số mạng cũng vừa đủ lớn + Số host cũng dư ra được chút đỉnh.

CHÚC CÁC BẠN LÀM BÀI TỐT
***************

Phần
1
- phần
2
- Phần
3
- Phần
4
by Hoàng vũ

View user profile http://zinghack.123.st

View previous topic View next topic Back to top Message [Page 1 of 1]

Bài viết mới cùng chuyên mục

Bài viết liên quan

   Permissions in this forum:
   You cannot reply to topics in this forum