Đăng Kí Hoặc đăng nhập để hưởng quyền lợi đặc biệt!!
cám ơn đã ghé thăm Forums..
Bạn nên Sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm nhanh thông tin.
Quảng cáo thì chờ 5s nhấn
(SKIP AD)

Nhập email của bạn:


You are not connected. Please login or register

View previous topic View next topic Go down Message [Page 1 of 1]

Nohlevel
avatar
Thượng Uý
Thượng Uý
1. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ quảng bá của mạng 192.168.25.128/28:

a. 192.168.25.255 b. 192.168.25.141 c. 192.168.25.180 d. 192.168.25.143

/28 à mượn 4 bit. Nhẩm các mạng lần lượt là 0 16 32… 128 144.

Trước mạng 192.168.25.144 chính là brocast 192.168.25.143

2. Một mạng con lớp C mượn 5 bit để chia Subnet thì Subnet Mask sẽ là:

a. 255.255.224.0 b. 255.255.255.1 c. 255.255.255.248 d. 255.255.255.128

Địa chỉ nào trong số những địa chỉ dưới đây là địa chỉ Broadcast của lớp C?

a. 190.12.253.255 b. 190.44.255.255 c. 221.218.253.255 d. 129.219.145.2553. Chỉ ra nút mạng cùng Subnet với nút mạng có IP 217.65.82.153 và Subnet Mask 255.255.255.248:

a. 217.65.82.156 b. 217.65.82.151 c. 217.65.82.152 d. 217.65.82.160

- Từ subnet /29 (mượn 5 bit) Nên nhẩm mạng con. Mỗi mạng con cách nhau 8 đơn vị.

Có IP 217.65.82.153 -> mạng của nó là 217.65.82.152. mạng tiếp theo sẽ là .160 nên nút mạng cùng subnet nằm giữa khoảng này

4Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ quảng bá của mạng 192.168.25.128/27

a. 192.168.25.255 b. 192.168.25.128 c. 192.168.25.159 d. 192.168.25.100

/27 -> Mượn 3 bit. Còn 5 bit host -> mỗi mạng cách nhau 32 (2^5) đơn vị.

Các mạng lần lượt là 0 32 64 96 128 160..

Trước 160 là brocards nên ta có ĐC broadcast là .1596. Hãy chỉ ra địa chỉ IP của host không hợp lệ với Subnet Mask = 255.255.255.224

a. 222.81.22.104 b. 222.88.65.135 c. 222.81.56.130 d. 222.81.55.128

224 -> mượn 3 bit. Suy ra mỗi mạng cách nhau 32 đơn vị.

0 32 64 96 128
IP host ko hợp lệ khi nó là Địa chỉ mạng hoặc địa chỉ broadcast

7. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ mạng con của host 172.16.55.255/20?

a. 172.16.55.0 b. 172.16.55.128 c. 172.16.32.0 d. 172.16.48.0

8. Cho địa chỉ IP 192.168.25.91/26, Subnet Mask sẽ là:

a. 255.255.255.128 b. 255.255.255.192 c. 255.255.255.224 d. 255.224.255.240

Địa chỉ Broadcast của một lớp nào đó thì Phần HOst ID luôn là 255. ví dụ
Broadcast lớp A là 10.255.255.255. LỚp B là 172.16.255.255 Lớp C là 192
168.1.255
part 4 sẽ Nói về bài tập chia mạng con dạng tự luận.
***

Phần
1
- phần
2
- Phần
3
- Phần
4by Hoàng vũ

View user profile http://zinghack.123.st

View previous topic View next topic Back to top Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum