Đăng Kí Hoặc đăng nhập để hưởng quyền lợi đặc biệt!!
cám ơn đã ghé thăm Forums..
Bạn nên Sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm nhanh thông tin.
Quảng cáo thì chờ 5s nhấn
(SKIP AD)

Nhập email của bạn:


You are not connected. Please login or register

View previous topic View next topic Go down Message [Page 1 of 1]

Nohlevel
avatar
Thượng Uý
Thượng Uý
Fake IP và giới thiệu về Proxy


Giới thiệu chung về hệ thống proxy

Proxy cung cấp cho người sử dụng truy xuất internet với những host
đơn. Những proxy server phục vụ những nghi thức đặt biệt hoặc một tập
những nghi thức thực thi trên dual_homed host hoặc basion host. Những
chương trình client của người sử dung sẽ qua trung gian proxy server
thay thế cho server thật sự mà người sử dụng cần giao tiếp.

Proxy server xác định những yêu cầu từ client và quyết định đáp ứng
hay không đáp ứng, nếu yêu cầu được đáp ứng, proxy server sẽ kết nối
với server thật thay cho client và tiếp tục chuyển tiếp đến những yêu
cầu từ clientđến server, cũng như đáp ứng những yêu cầu của server đến
client.

Vì vậy proxy server giống cầu nối trung gian giữa server và client


1. Tại Sao Ta Phải Cần Proxy

Để đáp ứng những nhu cầu của người sử dụng khi cần truy xuất đến
những ứng dụng cung cấp bởi internet nhưng vẫn đảm bảo được an toàn cho
hệ thống cục bộ. Trong hầu hết những phương pháp được đưa ra để giải
quyết điều này là cung cấp một host đơn để truy xuất đến Internet cho
tất cả những người sử dụng. Tuy nhiên, phương pháp này không phải là
phương pháp giải quyết thỏa mản nhất bởi vì nó tạo cho người sử dụng
cảm thấy không thoải mái. Khi truy xuất đến internet thì họ không thể
thực hiện những công việc đó một cách trực tiếp, phải login vào
hual_homed host, thực hiện tất cả những công việc ở đây, và sau đó bằng
cách nào đó chuyển đổi kết quả đạt được của công việc trở lại
workstation sỡ hữu.


Điều này trở nên càng tồi tệ ở những hệ thống với nhiền hệ điều
hành khác nhau, Ví dụ: nếu hệ thống là bastion_host nhưng riêng
dual_host là unix.

Khi dual_home host được thiết kế trên mô hình không có proxy, điều
đó sẽ khiến cho người sử dụng thêm bực bội và đáng chú ý hơn là giảm
đi những tiện ích mà intenet cung cấp, tồi tệ hơn là chúng thường không
cung cấp một cách không an toàn và đầy đủ, khi một máy gồm nhiều người
sử dụng tất nhiên độ an toàn của nó sẽ giảm, đặt biệt khi cố gắng bắt
với vạn vật bên ngoài.


Proxy server gíup người sử dụng thoải mái hơn và an toàn cho dual
homed host, thay thế yêu cầu của người sử dụng bằng cách gián tiến thông
qua dual homed host. Hệ thống proxy cho phép tất cả những tương tác
nằng dưới một hình thức nào đó. User có cảm giác làm việc trực tiếp với
server trên internetmà họ thật sự muốn truy xuất


Proxy applycation chính là chương trình trên application level,
getaway firewall hành động trên hình thức chuyển đổi những yêu cầu người
sử dụng thông qua firewall, tiến trình này được thực hiện trình tự như
sau:

* thành lập một kết nối applycation trên firewall.

* proxy applycation thu nhận thông tin về việc kết nối và yêu cùa của user

* sử dụng thông tin để xác nhận yêu cầu đó được xác nhận không,
nếu chấp nhận proxy sẽ tạo sự kết nối khác từ firewall đến máy đích

* sau đó thực hiện sự giao tiếp trung gian, truyền dữ liệu qua lại giữa client và server


Proxy system giải quyết được những rủi ro trên hệ thống bởi tránh
user login vào hệ thống và ép buộc thông qua phần mềm điều khiển.2.Sự cần thiết của Proxy

Proxy cho user truy xuất dịch vụ trên internet theo nghĩa trực
tiếp. Với dual host homed cần phải login vào host trước khi sử dụng dịch
vụ nào trên internet. Điều này thường không tiện lợi, và một số người
trể nên thất vọng khi họ có cảm giác thông qua firewall, với proxy nó
giải quyết được vấn đề này. Tất nhiên nó còn có những giao thức mới
nhưng nói chung nó cũng khá tiện lợi cho user. Bởi vì proxy cho phép
user truy xuất những dịch vụ trên internet từ hệ thống cá nhân của họ,
vì vậy nó không cho phép packet đi trực tiếp giữa hệ thống sử dụng và
internet. đường đi là gián tiếp thông qua dual homed host hoặc thông qua
sự kết hợp giữa bastion host và screening router.


Thực tế proxy hiểu được những nghi thức dưới, nên logging được thực
hiện theo hướng hiệu quả đặc biệt, vd: thay vì logging tất cả thông tin
thông qua đường truyền, một proxy FPT server chỉ log những lệnh phát ra
và server đáp ứng mà nhận được. Kết quả này đơn giản và hửu dụng hơn
rất nhiều.


3.Những điểm yếu của việc dùng Proxy

Mặc dù phần mềm prory có hiệu quả rộng rải những dịch vụ lâu đời và
đơn giàn như FPT và Telnet, những phần mềm mới và ít được sử dụng rộng
raãi thì hiếm khi thấy. Thường đó chính là sự chậm trể giữa thời gian
xuất xuất hiện một dịch vụ mới và proxy cho dịch vụ đó, khoảng thời gian
phụ thuộc vào phương pháp thiết kế proxy cho dịch vụ đó, điều này cho
thấy khá khó khăn khi đưa dịch vụ mới vào hệ thống khi chưa có proxy cho
nó thì nên đặt bên ngoài firewall, bởi vì nếu đặt bên trong hệ thống
thì đó chính là yếu điểm.


Đôi khi cần một proxy khác nhau cho mỗi nghi thức, bởi vì proxy
server phải hiểu nghi thức đó để xác định những gì được phép và không
được phép. Để thực hiện nhiệm vụ như là client đến server thật và server
thật đến proxy client, sự kết hợp , install và config tất cả những
server khác nhau đó có thể rất khó khăn


Những dịch vụ proxy thường sửa đổi chương trình client, procedure
hoặc cả hai. Ngoại trừ một số dịch vụ được thiết kế cho proxying , proxy
server yêu cầu sửa đổi với client hoặc procedure, mỗi sự sửa đổi có
những bất tiện riêng của nó, không thể luôn luôn sử dụng công cụ có sẵn
với những cấu trúc hiện tại của nó


Proxying dựa vào khà năng chèn vào proxy server giữa server thật và client mà yêu cầu tác động tương đối thẳn thắn cả hai.

Những dịch vụ proxy không bảo vệ cho hệ thống ứng với những nghi
thức kém chất lượng. Như một giải pháp an toàn, proxying dựa vào những
khả năng xác định những tác vụ trong nghi thức an toàn. Không phải tất
cả các dịch vụ đều cung cấp theo khuynh hướng an toàn này, như nghi thức
Xwindows cung cấp khá nhiều những tác vụ không an toàn.4.Proxy hiện thực như thế nào

Những chi tiết trong việc proxying thực hiện như thế nào khác nhau
từ dịch vụ này đến dịch vụ khác, khi setup proxying, có một vài dịch vụ
thực hiện dể dàng hoặc tự động, nhưng vài dịch vụ có sự chuyển đổi rất
khó khăn. Tuy nhiện, trong hầu hết những dịch vụ ngoài yêu cầu những
phần mềm proxy server tương ứng, trên client cũng cần phải có những yêu
cầu như sau:


Custum client software: phần mềm loại này phải biết như thế nào để
liên kết với proxy server thay server thật khi user yêu cầu và yêu cầu
proxy server những gì server thật kết nối đến. Những phần mềm custom
client thường chỉ có hiệu quả chỉ một vài platform

Ví dụ: packet getaway từ Sun là một proxy packet cho FTP và
Telnet, nhưng nó chỉ được sử dụng trên hệ thống SUN bởi vì nó cung cấp
recompiled Sun binaries


Mặc dù nếu phần mềm hiệu quả cho platform tương ứng, nó cũng có thể
không phải điều mà user mong muốn, vd: Macintosh có hàng chục chương
trình FPT client, một trong vài số đó có những giao diện khá ấn tượng
với user, những phần khác có những đặc điểm hửu dụng khác. Anarchie là
chương trình mà nó kết hợp một archie client và FPT client bên trong
chương trình đơn, vì vậy user có thể tìm file với archie và dùng FPT để
lất nó, tất cả với giao diện người sử dụng thích hợp, điều này sẽ không
may mắn cho chúng ta nếu muốn hổ trợ proxy server.

Sử dụng những chuyển đổi client cho proxying không dễ dàng thuyết
phục user. Trong hầu hết những hệ thống sử dụng client không chuyển đổi
những kết nối bên trong và một số chuyển đổi chỉ với những kết nối bên
ngoài.


Custom user procedure: user dùng phần mềm client chuẩn để giao tiếp
với proxy server và nó kết nối với server thật, thay thế trực tiếp
server thật.


Proxy server được thiết kế thực thi với phần mềm client chuẩn. Tuy
nhiên, chúng yêu cuầ user theo những custom procedure. User trước tiên
kết nối với proxy server và sau đó cung cấp proxy server tên host mà nó
muốn kết nối đến. Bởi vì một vài nghi thức được thiết để chuyển những
thông tin này, user không phải nhớ tên proxy server nhưng củng phải nhớ
tên host mà nó muốn giao tiếp.


Như thế nào để thực hiện công việc này, cần phải nắm được những thủ tục đặc trưng theo sau mỗi nghi thức.


Ví dụ: với FTP, có thể user muốn nhận một file từ anonymous FTP server, user cần thực hiện những bước sau:

a. sử dụng bất kỳ FTP client , user kết nối đến proxy server thay thế trực tiếp đến anonumous FTP server.

b. Tại dấu nhắc user name, trong việc thêm vào tên chỉ định muốn sử dụng, user phải chỉ định tên server thật muốn kết nối5.Phân loại các hệ thống proxy

Dạng kết nối trực tiếp
Phương pháp đầu tiên được sử dụngtrong kỹ thuật proxy là cho user
kết nối trực tiếp đến firewall proxy, sau đó proxy hỏi user cho địa chỉ
host hướng đến, đó là một phương pháp brute force sử dụng bởi firewall
một cách dể dàng, và đó cũng là nguyên nhân tại sao nó là phương pháp ít
thích hợp.


Trước tiên, yêu cầu user phải biết địa chỉ của firewall, kế tiếp nó
yêu cầu user nhập vào hai địa chỉ hai địa chỉ cho mỗi kết nối: địa chỉ
của firewall và địa chỉ đích hướng đến. Cuối cùng nó ngăn cản những ứng
dụng hoặc những nguyên bản trên máy tính của user điều đó tạo sự kết nối
cho user, bởi vì chúng không biết như thế nào điều khiển những yêu cầu
đặc biệt cho sự truyền thông với proxy


Dạng thay đổi client
Phương pháp kế tiếp sử dụng proxy setup phải thêm vào những ứng
dụng tại máy tính của user. User thưc thi những ứng dụng đặc biệt đó với
việc tạo ra sự kết nối thông qua firewall. User với ứng dụng đó hành
động chỉ như những ứng dụng không sửa đổi. User cho địa chỉ của host
hướng tới. Những ứng dụng thêm vào biết địa chỉ firewall từ file config
cuc bộ, setup sự kết nối đến ứng dụng proxy trên firewall, và truyền cho
nó địa chỉ cung cấp bởi người sử dụng. Phương pháp này rất khó hiệu quả
và có khả năng che dấu người sử dụng, tuy nhiên, cần có một ứng dụng
client thêm vào cho mỗi dịch vụ mạng là một đặt tính trở ngại.


6.Proxy "trong suốt" (transparent)
Một phương pháp phát triển gần đây cho phép truy xuất đến proxy,
trong vài hệ thống firewall được biết như proxy vô hình. Trong mô hình
này, không cần có những ứng dụng thêm vào với user và không kết nối trực
tiếp đến firewall hoặc biết rằng firewall có tồn tại. Sử dụng sự điều
khiển đường đi cơ bản, tất cả sự kết nối đến mạng bên ngoài được chỉ
đường thông qua firewall. Như những packet nhập vào firewall, tự động
chúng được đổi hướng đến proxy đang chờ. Theo hướng này,firewall thực
hiện rất tốt việc giả như host đích. Khi kết nối tạo ra firewall proxy ,
client application nghỉ rằng nó được kết nối đến server thật, nếu được
phép, proxy application sau đó thực hiện hàm proxy chuẩn trong việc tạo
kết nối thứ hai đến server thật


Proxy lớp ứng dụng thì đối nghị với proxy lớp circuuit:
application_level proxy được thực thi ở lớp ứng dụng. Nó cung cấp cho
từng dịch vụ riêng và interpret những dòng lệnh trong nghi thức đó. Một
circuit_level proxy tạo nên một circuit giữa server và client không cần
phải interpret những nghi thức này. Nói chung, application_level proxy
sử dung modified client. Để tạo ra kết nối proxy, phải biết vị trí nào
muốn kết nối đến. Một hybrid gateway đơn giản có thể chặn đứng kết nối,
nhưng một proxy host chỉ có thể nhận kết nối mà đề nghị với nó, và
phải chỉ ra vị trí muốn kết nối. Một application_level proxy có thể nhận
thông tin trong từng nghi thức riêng. Một circuit_level proxy không thể
interpret theo từng nghi thức và cần phải có thông tin hổ trợ cho nó
thông qua một cách nào khác. ưu điểm của circuit_level proxy server là ở
đó nó cung cấp cho hầu hết các nghi thức khác nhau , hầu như
circuit_level proxy cũng là proxy server chung cho tất cả các dạng nghi
thức, tuy nhiên không phải tất cả các nghi thức đều dễ dàng được điều
khiển bởi circuit_level proxy , khuyết điểm của circuit_level proxy là
nó điều khiển những gì xảy ra thông qua proxy này như là packet filter,
nó điều khiển những kết nối cơ bản dựa vào địa chỉ nguồn và địa chỉ đích
và không thể xác định những lệnh đi qua nó là an toàn hoặc những sự
kiện mà nghi thức đó mong muốn, circuit_level proxy dể dàng bị đánh lừa
bởi những server setup lại những cổng gán đến những server khác.


Proxy chung thì đối nghịch với những proxy chuyên biệt: mặc dù
“application_level” và “circuit_level” thường được dùng, nhưng đôi khi
cũng phân biệt giữa “dedicated” và “generic” proxy server là server chỉ
phục vụ một nghi thức đơn , generic proxy server là server phục vụ cho
nhiền nghi thức. Thật ra, dedicated proxy server là application_level,
và generic proxy server là circuit_level.


Intelligent proxy server:
một proxy server có thể làm nhiều
điều chứkhông phải chỉ chuyễn tiếp những yêu cầu, đó chính là một
intelligent proxy server, vd: cern http proxy server caches data, vì vậy
nhiều yêu cầu data không ra khỏi hệ thống khi chưa có sự xử lý ccủa
proxy server. Proxy server (đặt biệt là application level server) có thể
cung cấp login dễ dàng và điều khiển truy xuất tốt hơn, còn circuit
proxy thường bị giới hạn bởi những khả năng này


Using proxying với những dịch vụ internet:vì proxy server chèn vào
giữa sự kết nối client và server, nó phải được thích ứng với từng dịch
vụ riêng, đội khi một số dịch vụ rất dễ với cách phục vụ bình thường
nhưng lại rất khó khi thêm vào proxy

View user profile http://zinghack.123.st

View previous topic View next topic Back to top Message [Page 1 of 1]

Bài viết mới cùng chuyên mục

Bài viết liên quan

      Permissions in this forum:
      You cannot reply to topics in this forum